poniedziałek, 15 grudnia 2014

Porządek obrad Zebrania Organizacyjnego Widuchowa Liga - 21 grudnia godz. 16.00

      Zebranie Organizacyjne Widuchowa Liga odbędzie się w niedzielę 21 grudnia o godz. 16.00 w Restauracji "Pod Lipami" w Widuchowej. 

Porządek obrad:


1. Wybór Przewodniczącego Zebrania Organizacyjnego. 
2. Wybór Komisarza Ligi.
3. Ukonstytuowanie się Komisji Ligi.                             
4. Omówienie i zatwierdzenie regulaminu rozgrywek.
5. Zapoznanie z regulaminem sali i instrukcją korzystania z hali sportowej.                
6. Omówienie i zatwierdzenie przepisów gry.
7. Omówienie i zatwierdzenie treści oświadczeń Kierowników Drużyn.
8. Ustalenie i zatwierdzenie wariantu rozgrywek.
9. Podanie wysokości wpisowego oraz wskazanie podmiotu do rozliczeń finansowych.
                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz